OPNIEUW UITGESTELD Algemene Leden Vergadering 15 november

30 oktober 2021 20:00


Wegens de Coronamaatregelen is de ALV opnieuw uitgesteld

Maandagavond 15 november staat de ALV gepland.
Inloop van 19:30 begin vergadering 20:00

Agenda
1.Opening
2.Vaststelling agenda
3.Mededelingen en ingekomen stukken
4.Bestuurssamenstelling
4.1 Johan de Jong, stelt zich verkiesbaar als voorzitter
4.2 Gerard Poiesz, wordt voorgedragen als nieuw algemeen bestuurslid
(tot een half uur voor de vergadering is er de mogelijkheid om schriftelijk een tegenkandidaat aan te dragen bij het bestuur.)
5. Notulen vorige Algemene Leden Vergadering
6. Corona
Pauze
7. Financiën
7.1 Verslag kascommissie
8. Rondvraag
9. Sluiting

Uiterlijk een half uur voor de start van de vergadering liggen de benodigde stukken in de kantine om door te nemen.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!