Contributie - LVV Friesland

Contributie

In onderstaande tabel wordt de contributie per leeftijdscategorie aangegeven:

Contributiegroep

Bedrag per jaar

0 tot en met 6 jaar

Gratis

7 tot en met 8 jaar

€ 88,00

9 tot en met 12 jaar

€ 115,00

13 tot en met 18 jaar

€ 137,50

Senioren vanaf 19 jaar

€ 194,00

Zaal

€ 194,00

Dames

€ 194,00

Contributie zaal/veld gecombineerd

€ 290,00

Senioren en Dames 7 tegen 7

€ 66,00

Combi veld en 35+/45+

Combi zaal en 35+/45+

€ 227,00

€ 227,00

Algemeen lid

€ 66,00

Donateur

€ 50,00

Kledingfonds

€ 20,00

Borg kleding

€ 25,00 (eenmaal)

 

•Het voetbalseizoen start op 1 juli en eindigt op 30 juni in het jaar daaropvolgend. 

•Het lidmaatschap geldt voor een heel voetbalseizoen en kan dus niet tussentijds worden opgezegd.

•Contributie wordt middels automatische incasso geïnd bij de leden, dit is mogelijk per kwartaal of jaar.

•Leden die geen toestemming geven om via een automatische incasso de contributie te betalen zijn de volledige contributie bij vooruitbetaling verschuldigd. Zij ontvangen hiervoor een factuur.

•Een gezin krijgt korting op de contributie indien er meerdere jeugdleden spelend zijn bij LVV Friesland. Deze regeling houdt in dat de contributie voor het oudste jeugdlid volledig wordt betaald, het tweede jeugdlid krijgt 25% korting en het derde jeugdlid 50% korting.

•Als je als spelend lid 6 maanden of langer geblesseerd bent kun je in aanmerking komen voor een gedeeltelijke restitutie op de betaalde contributie. Neem hiervoor contact op met het bestuur.

• Wanneer ouders niet de financiële middelen hebben om de contributie van hun kind te betalen, kunnen zij een beroep doen op het Jeugdfonds Sport & Cultuur, www.jeugdfondssportencultuur.nl

• Het bestuur behoudt zich het recht voor, leden te schorsen voor deelname aan competitie- en/of bekerwedstrijden indien niet tijdig aan de financiële verplichting wordt voldaan.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!